Skip to content

Vastgoedregisseur Exploitatie

Landelijk, Utrecht, Nederland€ 4.757 - € 6.407 per maandExtern W&S

Functieomschrijving

32-40 uur per week en voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband

Maatschappelijk belang

Vanmiddag arriveren er honderd asielzoekers! Je staat er misschien niet bij stil, maar dit is wat er zomaar kan gebeuren bij het COA, Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Honderd vreemdelingen vragen op één, willekeurige, dag asiel aan. Deze mensen moeten dezelfde dag opgevangen worden. Wij moeten ze, gedurende hun asielaanvraag, een veilig onderkomen bieden, begeleiden en eventueel voorbereiden op terugkeer naar het land van herkomst. De medewerkers van het COA doen het. Dag in, dag uit. Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een collega voor regio Zuid Holland/ Utrecht.


Het Asielvraagstuk

Het asielvraagstuk is politiek en maatschappelijk gevoelig. In een zeer complexe en dynamisch speelveld voert het COA zijn taken uit, samen met onze partners, zoals Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en met onze opdrachtgever, het ministerie van Justitie en Veiligheid. Politieke keuzes bepalen het handelen. Maar er is ook een dagelijkse praktijk, waarbij het gaat om het welzijn van iedere individuele asielzoeker die op een van onze locaties woont. De afdeling Vastgoed & Facilitair (V&F) realiseert de huisvesting waardoor de Directie Opvang en Begeleiding (O&B) de bewoners kan opvangen, huisvesten en begeleiden. De afdeling Vastgoed & Facilitair heeft verder ook de zorg voor het huisvesten van medewerkers. Dit alles doet zij in haar verantwoordelijkheid voor het verwerven, ontwikkelen, inrichten, exploiteren en zo nodig afstoten van vastgoed.


Jouw rol

In deze brede functie ben je vanuit de eigenaarsrol (mede)verantwoordelijk voor de locaties binnen je portefeuille. Je regisseert voor je (deel)portefeuille alle huisvestingszaken op de locaties in exploitatiefase, waar onder het (groot)onderhoud, renovatie, verbouw, sloop en functionele aanpassingen van bestaande locaties in jouw regio. Je bent op het gebied van beheer en onderhoud het eerste aanspreekpunt voor de locatiemanagers, je adviseert en informeert de locatie over uit te voeren werkzaamheden. Vanuit je eigenaarsrol adviseer je de organisatie door middel van asset- en onderhoudsmanagement met betrekking tot het integrale instandhoudingsplan (ISHP). Om de juiste beslissingen te kunnen nemen over de (deel)portefeuille, is inzicht in de technische en functionele staat van het vastgoed essentieel. Vastgoeddata en vastgoedinformatie speelt hierin een grote rol. Je ordent en analyseert deze data en informatie en haalt de essentie hier uit. Waarna je het vertaald naar praktische oplossingen en een passende strategie voor instandhouding van het vastgoed voor de langere termijn.


Als spin in het web initieer je tactisch locatiebeheer om gezamenlijk met de vastgoedregisseur Bestuurlijk en de Portefeuillemanager te komen tot strategische integrale instandhoudingsplannen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de strategische doelstellingen van de vastgoedvisie van het COA. Je coördineert inspecties, stelt meerjaren-onderhoudsplannen op en regisseert een adequate uitvoering. Op basis van contractonderhoud stuur je dienstverleners en leveranciers aan. Essentieel binnen de functie is de afstemming met de locatiemanager, collega’s binnen de afdelingen en de vreemdelingenketen. Daarnaast ben je ook de kennisbron binnen COA voor nieuwe opvanglocaties. Voor potentiële locaties voer je zelfstandig een fysieke schouw uit. Bij noodopvang locaties treed je op als projectleider en realiseert deze veelal binnen zeer korte termijn. Waarbij je vanuit je regisseursrol continue oog hebt voor de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van deze locaties. Met name de noodopvang locaties bestaan uit een zeer divers aanbod; gebouwen, schepen, hallen, paviljoens (tent), ect. Het opvangen en begeleiden van asielzoekers gaat 24uur, 7 dagen per week door. Consignatiediensten maken dan ook deel uit van deze functie.


Je resultaatgebieden

Je bent budgettair verantwoordelijk voor de exploitatie van de locaties binnen jou (deel)portefeuille, conform de bevoegdhedenregeling COA 2020. Als geen ander weet je vastgoedstrategievraagstukken te vertalen naar assetdoelen. Je bewaakt het ruimtelijk programma van eisen van een locatie, stemt dit af binnen de organisatie en verwerkt noodzakelijke aanpassingen in het instandhoudingsplan van de locatie. Je registreert data-analyses van diverse onderhoud-technische gegevens, specialistische onderzoeken en maatwerkadviezen voor het opstellen van integrale plannen voor instandhouding. Ook de implementatie van onderhoudscontracten behoort tot jouw portefeuille.


Waar ga je werken?

Het team Exploitatie is verdeeld in een team Noord en team Zuid.

De teams bestaan uit projectleiders en opzichters die jou ondersteunen in je dagelijkse werk. De collega’s weten elkaar te vinden in overleg om uniformiteit in de werkwijze en kennis uitwisseling te bevorderenmaar ook om inspiratie op tedoen. In deze baan ben je veel onderweg, wel in de regio van jouw woonplaats. Je bent in contact met de locatiemanagers, projectleiders, opzichters en adviseurs. Het werk is dynamisch. We streven naar lange termijn planning en vanuit de vastgoedvisie. De praktijk van vandaag houdt in dat er veel kortere termijn zaken opgelost dienen te worden, vooral binnen de noodopvang locaties.


Wat ga je nog meer doen? Je:

 • adviseert en optimaliseert de contracten op locatieniveau, vanuit het landelijk perspectief
 • regisseert en initieert alle fasen en verschillende uitvoeringsstadia van beheer, onderhoud, renovatie- en bouwprojecten en het openen en sluiten van locaties binnen de kaders van het huisvestings-en instandhoudingsbeleid
 • stuurt diverse interne en externe projectteams aan waar interne medewerkers onderdeel van zijn
 • bent verantwoordelijk voor de opstart, coördinatie, doorloop en afronding van werkzaamheden ten aanzien van tijd, materialen en financiën, binnen de vooraf vastgestelde kaders
 • coördineert de noodzakelijke inspecties en adviseert van de leidinggevende ten aanzien van beheer en onderhoud van de locatie binnen de vastgoedportefeuille
 • bent verantwoordelijk voor het aanvragen en beoordelen van offertes en het adviseren hieromtrent. Ook ben je verantwoordelijk voor jaarlijks contractonderhoud met mantelpartijen en stuurt contractpartijen aan op basis van SLA’ s.


Wat bieden wij?

Wij bieden jou een functie waarin je verantwoordelijk bent voor de gehele exploitatie van opvanglocaties. Je krijgt demogelijkheid om jewerktijden en werkplek af te stemmen op jouw persoonlijke situatie. Een leaseauto behoort tot de mogelijkheden binnen het arbeidsvoorwaardenpakket. Ook krijg je van ons:

 • Salaris: afhankelijk van je ervaring tussen de €4.757 en €6.407, -o.b.v. 36 uur.
 • Dienstverband: 32-40 uur per week (in eerste instantie voor 12 maanden, met zicht op vast dienstverband).
 • Consignatiediensten: periodieke bereikbaarheid buiten de kantooruren.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden: o.a. een leaseauto, pensioen, vitaliteitsuren, loopbaanbudget en een individueel Keuzebudget van 18% (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering).
 • Vakantieverlof: 144 uur bij een fulltime dienstverband (plus 26 uur in IKB)-Ruimte voor ontwikkeling. Wij hechten veel waarde aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. We bieden daarvoor verschillende mogelijkheden. Denk aan het volgen van een opleiding, waardoor je nog beter kunt functioneren in je huidige functie of kunt doorgroeien.

Vereisten

Je:

 • bent een enthousiaste en daadkrachtige professional en hebt ruime ervaring met beheer & onderhoudsprocessen. Wij vragen kennis van inspectie methodes (BOEIen/of NEN 2767) en het opstellen van MJOP’s. Jij neemt ervaring mee met het opstellen van instandhoudingsplannen vanuit een risico gestuurd model (NEN 8026);
 • beschikt over een relevante hbo opleiding (bouwkunde/installatie/vastgoed) en hebt affiniteit met facilitaire, financiële en juridische zaken;
 • weet de jaarcyclus activiteiten van het vastgoedbeheer goed gestructureerd en accuraat aan te sturen en af te ronden;
 • bent flexibel, resultaatgericht en kunt omgaan met weerstanden en belangentegenstellingen. Zo kun je goed samen werken met collega’s, externen en je weet ze te betrekken en aan te sturen om de gevraagde doelen te kunnen behalen;
 • hebt ervaring met het managen van complexe onderhoudscontracten, kan deze snel doorgronden en optimaliseren binnen de kaders van het contract;
 • bent op de hoogte van en hebt inzicht in geldende wet-en regelgeving en normen die van belang zijn voor de instandhouding van vastgoed. Ook de recente ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, duurzaamheid en veiligheid volg je op de voet en weet je toe te passen;
 • bent proactief en vindt je het leuk mee te denken over het instandhoudingsbeleid en nieuwe vormen van aanbesteding, prestatiecontracten.


Wil je meer weten over deze vacature? Bel dan snel met Frank Boland via 06 3449 2780 of stuur een mail naar frank@tripledetachering.nl

of