Skip to content

Projectleider Sierkwartier

Nederland, Noord-Holland, AmsterdamDetachering/ Loondienst

Functieomschrijving

Per 12 december, 24-28 uur per week en voor 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging 

Opdracht
Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider Sierkwartier, die aan de slag gaat met het verbeteren van de leefomgeving op en om het Sierplein in Amsterdam Nieuw West.

De gemeente
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De afdeling

Stadsdeel Nieuw-West is een van de 7 stadsdelen van de gemeente Amsterdam, ook wel het "groene stadsdeel" genoemd. De gebiedspool is één van de organisatieonderdelen van het stadsdeel. De gebiedspool Nieuw-West levert expertise en menskracht voor de uitvoering van gebiedsplannen, uitvoeringsplannen, programma's en projecten in het stadsdeel. Primair in opdracht van gebiedsmanagers, secundair in opdracht van stadsdeelmanagers uitvoering en van de stadsdeelmanager staf. De gebiedspool is een flexibele, innovatieve, hands-on afdeling waar uitwisseling van kennis en mensen tussen stadsdeel en directies mogelijk wordt gemaakt. De focus ligt op menskracht beschikbaar houden en/of krijgen om te werken aan opgaven en bij te dragen aan resultaten in gebieds- en uitvoeringsteams en in project- en gebiedsoverstijgende programmateams. Binnen de Gebiedspool werken Programmamanagers die de opdrachten op gebied van fysieke en sociale projecten vorm geven.


Wat ga je doen? 

Als integrale projectleider Sierkwartier werk je aan het verbeteren van de leefomgeving op en om het Sierplein in Amsterdam Nieuw West. Je vervult een stevige regisserende en faciliterende rol in het uitvoeren van de integrale aanpak Sierkwartier. Bijzonder aan het Sierkwartier is dat er een actieve bewonersgroep is ontstaan, die enerzijds wil meedenken, mee ontwerpen maar ook actief projecten wil gaan uitvoeren ten aanzien van het verbeteren van het plein op sociaal, economisch, ecologisch en fysiek vlak. Het is jouw taak om zorg te dragen dat actieve bewoners, ondernemers en bewonersorganisaties goed meegenomen worden in het proces, dat zij zich gehoord en gezien voelen en als serieuze samenwerkingspartner van de gemeente worden gezien.

Werkzaamheden

 • Organiseren van een cocreatief proces waarbij het opdrachtgeverschap gedeeld wordt door zowel de gemeente als de actieve community op en rond het Sierkwartier.
 • Met hulp van stakeholders maak je een vertaalslag van de integrale aanpak Sierplein naar de uitvoering. Je brengt prioritering aan op basis van quick wins, acties op korte, middellange en lange termijn en draagt zorg voor een dekkingsplan. Je communiceert dit helder naar betrokken partijen.
 • Je formeert per project een multidisciplinair uitvoeringsteam, bestaande uit ambtenaren binnen het fysieke, sociale en economische domein. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken ook prominent onderdeel uit van het team.
 • Het organiseren van een klankbordgroep "Samen voor het Sierkwartier". Taak van de klankbordgroep is het adviseren en nader invullen van de uitvoeringsagenda van de aanpak. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders van het Sierkwartier en vertegenwoordigers van het stadsdeel.
 • Regievoeren op de ontwikkeling van een Dashboard waarbij er gestuurd wordt op publieke waarden. Waarden die de bewoners en ondernemers vooropstellen.
 • Het opstellen van een voortgangsrapportage op basis van het uitvoeren van de maatregelen en activiteiten die opgenomen zijn in de Uitvoeringsagenda.
 • Faciliteren opdrachtgeversoverleg waarin over de voortgang van de projecten wordt besproken.
 • Afstemming met de overige ambtelijke stakeholders te weten de gebiedsmakelaar en de winkelstraatmanager.
 • In overleg met gebiedsteams budgetten organiseren voor quick wins, laaghangend fruit zoals een kerstboom met kerst.


Wat bieden wij?

 • Veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.
 • Een aantrekkelijk salaris (afhankelijk van je ervaring) conform de Cao Gemeenten en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Ontwikkeling, persoonlijke begeleiding en opdrachtmanagement.
 • Reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer.
 • Een netwerk van enthousiaste professionals binnen het fysieke domein en overlappende passie binnen het werkveld.
 • Deze opdracht is ook op ZZP basis in te vullen.

Vereisten

Wat breng je mee?

 • Minimaal een hbo werk- en denkniveau.
 • Minimaal 2 jaar ervaring op gebied van project en programmamanagement en het aansturen van projectteams.
 • Aantoonbare ervaring met co-creatieprocessen.


Wensen

 • Ervaring met integraal samenwerken, zowel met actieve bewoners, ondernemers als met verschillende afdelingen binnen de Gemeente Amsterdam.
 • Kennis van het werken vanuit publieke waarden.
 • Een netwerk binnen de gemeente Amsterdam, zowel binnen het fysieke als sociale of economische domein.
 • Brede interesse in maatschappelijke thema's: leefbaarheid, veiligheid, democratisering wonen en mobiliteit.Solliciteren

Wil je meer weten over deze vacature? Bel dan snel met Frans Kenter via 0634170422 of stuur een mail naar frans@tripledetachering.nl
Direct solliciteren kan uiteraard ook.

of