Skip to content

Projectleider RO Ruimte

Nederland, Gelderland, PuttenInterim/ ZZP

Functieomschrijving

Per 1 juli 2022, 20 uur per week en voor 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging van 2 x 6 maanden

Opdracht
Voor de gemeente Putten zijn wij op zoek naar een Projectleider RO Ruimte, die aan de slag gaat met de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein en een gebiedsontwikkeling voor tijdelijke woningen en tijdelijk wonen.

De gemeente

Putten is een groen, gastvrij en ondernemend dorp op de Veluwe met ruim 24.000 inwoners. De ruim 160 medewerkers zetten zich in om het beleid van het gemeentebestuur uit te voeren en om op een klantgerichte wijze de inwoners van Putten te informeren en te begeleiden bij verzoeken.

De gemeente Putten ontwikkelt zich tot een maatschappelijk waardevol partner. Het partnerschap wil zeggen dat we samenwerking belangrijk vinden: samenwerking met burgers, instanties, verenigingen, instellingen, bedrijven en andere overheden. Dat vraagt om een actieve houding van ons. Het partner zijn betekent ook dat we naast elkaar staan en niet daar boven. Het begrip waardevol drukt uit dat onze partners in samenwerking met ons een toegevoegde waarde zien. Onze kernwaarden zijn: Gastvrijheid, Vakkundigheid, Betrouwbaarheid en Dienstverlenend.

Binnen de afdeling Ruimte zijn ongeveer 60 medewerkers actief. De missie van de gemeente Putten luidt: "Wij transformeren ons van een dienstverlenende organisatie naar een waarde(n)vol partner".

Om onze missie te realiseren zetten we de volgende kernwaarden in (onze visie);

 • Externe oriëntatie: we richten de blik naar buiten, we zijn gastvrij en luisteren;
 • Betrouwbaar en communicatief: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen;
 • Professionaliteit en flexibiliteit: we zetten onze kennis en kunde in voor onze inwoners, instellingen en bedrijven en spelen flexibel in op hun vragen (en doen dat samenwerkingsgericht, oplossingsgericht, efficiënt).

Vertaald naar de afdeling Ruimte betekend dit het volgende:

 • We werken vanuit verbinding met onze interne en externe partners (participatie in brede zin);
 • We werken toekomstgericht (omgevingssensitief en met een productieve houding).

Binnen de afdeling wordt gewerkt in de volgende clusters:

 • Beleid & advies;
 • Vergunningverlening & handhaving;
 • Beheer & onderhoud;
 • Projecten;
 • Buitendienst.


Wat ga je doen? 

De gemeente Putten zoekt voor de afdeling Ruimte (binnen het cluster Beleid en Advies) een projectleider Ruimtelijke Ordening voor 20 uur per week.

Deze wordt ingezet voor een tweetal bestuurlijk gevoelige projecten waar de komende periode focus en voortgang nodig is:

 1. Ontwikkeling bedrijventerrein Henselare;
 2. Flexwonen.

Ad 1: De ontwikkeling van een ca 10 hectare groot nieuw energieneutraal bedrijventerrein. De druk vanuit bestuur en Putter bedrijven om dit terrein te ontwikkelen is groot. De komende periode is het zaak om de volgende stappen te zetten:

 • (laten) opstellen compacte Gebiedsvisie en grondstrategie die de basis en ruimtelijke randvoorwaarden vormen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein
 • Het (laten) vertalen van de visie en strategie in de tweede fase naar een bestemmingsplan met bijbehorende stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan
 • Het (laten) concretiseren van de uitgifte van gronden, de bouw, inrichting van de openbare ruimte, de praktische uitvoering en de kosten).


Ad 2: Het leiding geven aan een gebiedsontwikkeling voor tijdelijke woningen en tijdelijk wonen. Op dit moment zijn hier ca 4 locaties voor in beeld. N.a.v. behoefte onderzoek is in de woonvisie de behoefte aan goedkope en flexibele woningen vastgelegd (ca 75 per jaar). Voor een drietal kansrijke locaties moeten vervolgstappen gezet worden zoals bestuurlijk draagvlak (besluitvorming), markconsultatie, afspraken met de woningcorporatie en uitgangspunten voor wie en hoe huisvesten. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de medewerker Volkshuisvesting. Vanuit het Rijk (RvO en atelier Rijksbouwmeester) wordt ondersteuning geboden om voor een aantal locaties tot een haalbare uitwerking te komen.

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Het leiden van de projecten
 • Het (laten) opstellen van adviezen en plannen
 • Het (laten) opstellen stedebouwkundig ontwerp
 • Het (laten) opstellen exploitatieberekeningen
 • Het begeleiden van de ruimtelijke en bestemmingsplanprocedures
 • Het aansturen van intern en extern projectteam
 • (laten) organiseren van participatietrajecten

In deze functie wordt intensief afgestemd met de wethouder Ruimtelijke Ordening en samengewerkt met collega's verkeer, economie, volkhuishuisvesting en grondzaken en externe partijen zoals een stedebouwkundig bureau.

De gemeente is gestart met een meer project- en procesmatige wijze van werken, wij zoeken iemand die hier een gezaghebbende en dragende speler in kan zijn. 


Wat bieden wij?

 • Veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.
 • Een aantrekkelijk salaris (afhankelijk van je ervaring) conform de Cao Gemeenten en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Ontwikkeling, persoonlijke begeleiding en opdrachtmanagement.
 • Reiskostenvergoeding van €0,19/ €0,21 per kilometer.
 • Een netwerk van enthousiaste professionals binnen het fysieke domein en overlappende passie binnen het werkveld.
 • Deze opdracht is ook op ZZP basis in te vullen.


Vereisten

Wat breng je mee? 

 • Een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Planologie;
 • Minimaal 8 jaar ervaring in de rol van projectleider Ruimtelijke Ordening t.b.v. ontwikkeling industrieterreinen en woninbouwlocaties, in dienst bij of in opdracht van gemeenten;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het als projectleider ontwikkelen van industrieterreinen;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het begeleiden van grondexploitaties.


Wensen

 • Bij minimaal 3 (bij voorkeur minimaal 6) bedrijventerreinen de rol van projectleider vervuld.
 • Bij minimaal 1 (bij voorkeur minimaal 4) herontwikkeling van bedrijventerreinen de rol van projectleider vervuld.
 • Ervaring met minimaal 1 (bij voorkeur minimaal 3) project op het gebied van Flexwonen in de rol van projectleider.
 • Ervaring met minimaal 1 innovatief project.


Solliciteren

Wil je meer weten over deze vacature? Bel dan snel met Frank Boland via 0634492780 of stuur een mail naar frank@tripledetachering.nl
Direct solliciteren kan uiteraard ook.

of