Skip to content

Junior Klimaatadaptatie & Biodiversiteit

Nederland, Noord-Holland, Noord-HollandDetachering/ Loondienst

Functieomschrijving

32 uur per week, per 1 september 2022 tot 1 april 2023 en met de optie tot verlenging van 6 maanden


Achtergrond

Om in te kunnen spelen op de nieuwe rol van de overheid binnen onze samenleving zet gemeente Harderwijk in op een 'kleinere', flexibele overheid die de samenleving faciliteert in plaats van reguleert. Deze overheid functioneert in netwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden. Vier thema's staan daarbij centraal:

 • Minder binnen, meer buiten: de grenzen tussen binnen en buiten vervagen: actieve samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente.
 • We zijn steeds op zoek naar onze toegevoegde waarde: de gemeente maakt steeds de afweging óf, welke en hoe zij een rol speelt. Actief burgerschap krijgt de ruimte.
 • We denken en werken in netwerken: ons doen en laten vindt plaats in netwerken samen met andere partijen, zowel binnen de Harderwijkse samenleving als in de regio tussen gemeenten.
 • We spelen flexibel in op ontwikkelingen: onze organisatie blijft gezien alle ontwikkelingen continu in beweging en bewandelt nieuwe paden. We zijn flexibel, zoeken voortdurend naar de 'andere manier' en zijn bereid tot het aangaan van experimenten.

De organisatie bereidt zich actief voor op de Omgevingswet. Er wordt onder andere gewerkt aan een Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.
De organisatie bestaat uit 4 domeinen (Bestuur & Organisatie, Samenleving, Ruimte en Stadsbedrijf). Een deel van de bedrijfsvoeringstaken is ondergebracht in het samenwerkingsverband Meerinzicht, waarin Harderwijk, Ermelo en Zeewolde participeren. Meer achtergrondinformatie over de gemeente Harderwijk vind je op www.harderwijk.nl

Wat ga je doen?
In het team ruimtelijk beleid, onderdeel van het Domein Ruimte is, per september, behoefte aan versterking op het thema duurzaamheid en dan speciaal op de deel thema's Biodiversiteit en Klimaatadaptatie. Het gaat hierbij om de ondersteuning van ervaren beleidsadviseurs vanuit deze beide deelthema's. We zoeken een junior medewerker beleidsuitvoering die op biodiversiteit en klimaatadaptatie zelfstandig (deel) projecten kan uitvoeren.
Het gaat dan bijvoorbeeld over de realisatie van een voedselbos, uitvoering van een bomenfonds, uitvoering van vergroeningssubsidies voor inwoners en bedrijven. Bijdragen aan project hitte stress en tegengaan verstening privétuinen en begeleiding van de nulmeting bomendiversiteit,
Vanwege de prioriteit die het nieuwe college wil geven aan het thema duurzaamheid is er behoefte aan ondersteuning.


Domein Ruimte
Binnen het domein Ruimte werken ruim 65 medewerkers aan de ontwikkeling van Harderwijk tot een aantrekkelijke stad waar het prettig wonen, werken en verblijven is. In het domein is de expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, economie, duurzaamheid, bouwzaken en inrichting van de openbare ruimte samengebracht. Er wordt gewerkt in een teamgerichte structuur, waarbij medewerkers zoveel mogelijk samen in het team verantwoordelijkheid nemen voor het teamresultaat. De teams zijn samengesteld rondom een logisch pakket van samenhangende activiteiten:

 • team Ruimtelijk Projectenbureau
 • team Ruimtelijk Beleid
 • team Ruimtelijke Dienstverlening


Wat bieden wij?

 • Afhankelijk van je ervaring een salaris tussen de €3.000 en 3.500 bruto per maand (obv. 36 uur).
 • Reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer, OV-kaart of leaseauto.
 • Ontwikkeling, persoonlijke begeleiding en opdrachtmanagement.
 • Enthousiaste en benaderbare collega's met brede expertise binnen het fysieke domein.
 • Teamuitjes, intervisiemiddagen en borrels.
 • Opdrachten bij publieke organisaties die bij jou passen.
 • Opleidingsmogelijkheden als cursussen, trainingen en/ of persoonlijke coaching.

Vereisten

Eisen

 • Afgeronde HBO/ WO-studie in de richting Sociale Geografie, Planologie, Milieukunde, Natuurbeheer of vergelijkbaar.
 • (Stage)ervaring bij een gemeente waarin klimaatadaptatie en/ of biodiversiteit aan bod kwam.

Wensen

 • Je hebt ervaring met (zelfstandig) projectmatig werken.
 • Goed met data, presenteren en informatieverwerking.
 • Intrinsiek gemotiveerd om met het thema ‘duurzaamheid’ aan de slag te gaan.


Solliciteren

Wil je meer weten over deze vacature? Bel dan snel met Frank Boland via 06 3449 2780 of stuur een mail naar frank@tripledetachering.nl. Direct solliciteren kan uiteraard ook!

of