Skip to content

Adviseur Gronduitgifte

Nederland, Noord-Holland, AmsterdamDetachering/ Loondienst

Functieomschrijving

Start z.s.m., 32 uur per week en voor 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging van 24 maanden

Opdracht
Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Adviseur Gronduitgifte, die onder andere aan de slag gaat met onderhandelingen, het opstellen van een passende erfpachtaanbieding en het afhandelen van het verdere verloop van de erfpachtaanbieding.


De gemeente
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.


De afdeling Erfpacht & Uitgifte is verantwoordelijk voor het zorgvuldig, uitgegeven van grond. Deze contracten worden door de afdeling administratief, juridisch en financieel beheerd en waar nodig worden deze contracten aangepast. Het gaat inmiddels over meer dan 250.000 erfpachtcontracten. De organisatie heeft hierdoor zowel een juridische als een bedrijfsmatige kant. Bij de afdeling Erfpacht & Uitgiftewerken ruim 140 medewerkers verdeeld over 5 teams. Team Uitgifte bestaat uit ongeveer 35 mensen en zijn verantwoordelijk voor de nieuwe uitgiftes. Het team heeft als taak het uitgeven in erfpacht van bouwrijpe grond voor diverse bestemmingen, bijvoorbeeld voor woningbouw en bedrijfshuisvesting. Daarnaast heeft het team een adviserende taak met betrekking tot de mogelijkheden van het Amsterdamse Erfpachtstelsel en rapporteert de directie over de te verwachten en de gerealiseerde grondopbrengsten op jaarbasis. Tevens adviseert het team inzake het beheer van nog niet uitgegeven gronden, fiscale aspecten, het toetsen van ingediende bouwaanvragen.

Op dit moment wordt ook gewerkt aan een fundamentele vernieuwing van het erfpachtstelsel. Het stelsel van voortdurende erfpacht wordt omgezet naar een stelsel van eeuwigdurende erfpacht en dat brengt weer allerlei nieuwe organisatorische en procesmatige uitdagingen met zich mee.

Wat ga je doen?

 • Behandelen van opstalrechten, erfpachtrechten, uitgiften in het kader van vastgoedtransformatie, uitgiften die onder het Aanvullend Convenant Erfpacht vallen en stelt én schrijft mee aan modelaanbiedingen op voor uitgiftevormen zoals optie-overeenkomsten, bouwenvelopovereenkomsten en tenders.
 • Deelnemen, samen met de projectleider, aan de onderhandelingen met de aspirant-erfpachter en adviseert inzake de juridische en grondprijs technische kaders waarbinnen een project start en de systematiek bij erfpachtuitgiften.
 • Opstellen van een passende erfpachtaanbieding die juridisch houdbaar is voor de lange termijn en financieel voldoet aan het Amsterdamse grondprijsbeleid; dit betreft zowel grootstedelijke als stadsdeelprojecten.
 • Afhandelen van het verdere verloop van de erfpachtaanbieding tot en met de notariële akte en documenteert op juiste wijze de uitgifte.
 • Het leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het Team Gronduitgifte / afdeling Erfpacht en Gronduitgifte.
 • Nakijken van stukken van andere adviseurs Gronduitgifte als medelezer en levert op die wijze een bijdrage aan het kennisdelen en de kwaliteit van de uitgiftewerkzaamheden.


Wat bieden wij?

 • Veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.
 • Een aantrekkelijk salaris (afhankelijk van je ervaring) conform de Cao Gemeenten en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Ontwikkeling, persoonlijke begeleiding en opdrachtmanagement.
 • Reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer.
 • Een netwerk van enthousiaste professionals binnen het fysieke domein en overlappende passie binnen het werkveld.
 • Deze opdracht is ook op ZZP basis in te vullen.

Vereisten

Wat breng je mee?

 • Afgeronde hbo opleiding en minimaal wo werk- en denkniveau.
 • Minimaal 1 jaar ervaring in het uitgeven van grond in erfpacht en het opstellen van juridisch afdwingbare contracten, opgedaan in de laatste 3 jaar.
 • Aantoonbare kennis van het erfpachtstelsel.

Wensen: 

 • Bij voorkeur ervaring als zelfstandig functionerend adviseur binnen gebiedsontwikkelingen.
 • Bij voorkeur aantoonbare ervaring met (het zelfstandig managen van) bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Bij voorkeur aantoonbare ervaring met vastgoed ontwikkeling en grondexploitaties en erfpacht in de laatste 3 jaar.
 • bij voorkeur aantoonbare ervaring met contractvorming.


Solliciteren

Wil je meer weten over deze vacature? Bel dan snel met Frank Boland via 0634492780 of stuur een mail naar frank@tripledetachering.nl
Direct solliciteren kan uiteraard ook.

of